International Trusts

Board Of Trustees
Name Designation
Pradip Shanghavi President
Prakash Mody Secretary
Sanjiv Shah Treasurer
Mukesh Shanghavi Executive Committee Chair
Hasmukh Batavia Director
Raman Tikka Director
Shreyance Shah Director
Board Of Trustees
Name Designation
Mayur Mehta President
Dharmesh Doshi Secretary
Paresh Udani Treasurer
Dilip Mehta Trustee
Ashwin Mehta Trustee
Shailesh Virani Trustee
Sonal Mehta Trustee
Ajay Doshi Trustee
Atmarpit Maulikji Trustee
Board Of Trustees
Name Designation
Kirit Doshi President
Alpesh Jhaveri Secretary
Avani Jhaveri Treasurer
Binita Somani Trustee
Girish Shah Trustee
Rahul Jhaveri President
Sudhir Bhimani Trustee
Board Of Trustees
Name Designation
Mayur Ghelani President
Rajiv Shah Secretary
Bharat Mekani Treasurer
Javeri Gathani Trustee
Kimpu Shah Trustee
Kenal Kothari President
Punita Kamdar Trustee
Gautam Shah Trustee
Chirag Shah Trustee